MEME ASİMETRİSİ

MEME ASİMETRİSİ

meme-asimetrisi

Meme asimetrisinin çeşitli formları vardır. Bunlardan bazıları şu şekillerde görülür:

  • Memenin birinin büyük, birinin küçük olması
  • Volüm farkı olmadan memenin birinin diğerinden daha sarkık olması
  • Pozisyonel olarak bir memenin diğerinden daha aşağıda olması
  • Areola asimetrisi
  • Tüberöz meme (memelerin göğüs kafesine yakın kısmının dar, areolaya yakın kısmının geniş ve asimetrik olması)

Bazı kadınlarda meme asimetrisinin bu değişik formları beraber de görülebilir. Meme asimetrisini düzeltmek için meme büyütme, küçültme ve yeniden şekillendirme teknikleri kullanılır. Her hastanın ihtiyacına gore ameliyat planlaması yapmaya özen gösterilir. Kullanılan yöntemlerden bazıları şöyledir:

  • Meme Büyütme

Silikon meme protezleri kullanılar memeler arasındaki volüm farkı giderilebilir. İki memenin volumü hesaplanarak, uygun boyutta protez seçimiyle asimetriyi gidermek mümkündür.

  • Meme Dikleştirme

Memeler kilo alıp verme dönemlerinde, bazen hamilelik ve emzirme sonrasında, bazen de öncesi dönemde de sarkık olabilir. Tek memeden emzirebilen kadınlarda emzirme sonrası aimetri daha sık olur. Meme dikleştirme teknikleriyle asimetriler düzeltilebilir.

  • Meme Küçültme

Meme asimetrisi meme küçültme yöntemleriyle giderilebilir. Meme küçültme sırasında memeyi yeniden şekillendirmek, göğüs kafesi üzerindeki pozisyonunu, memenin projeksiyonunu ve şeklini düzeltmek mümkündür.

  • Tüberöz Meme

Tüberöz meme memenin tabanının dar, areola ve areola çevresinin geniş olması durumudur. Her hastaya özel planlama gerektirir.

Meme asimetrisi toplumda sık görülür. Her hasta ve dolayısıyla her meme birbirinden farklıdır. Anatomik olarak her iki memedeki asimetrinin nedenleri görüşme sırasında ayrıntılı olarak incelenmeli ve çözüm kişiye özel oluşturulmalıdır. Görüşme sırasında, meme asimetrisini düzeltmek için, ihtiyaca gore meme küçültme, protez kullanarak meme büyütme veya meme dikleştirme teknikleri  gibi uygulanabilecek yöntemler tartışılır.

Bir Yorum Bırakın